Gå till innehåll

Vitaminer

Vitaminer är ofta ett lite förbisett element som typiskt görs till en del av när du är ett barn, men som vanligtvis "försvinner i svängen" i vuxen ålder. Det finns 13 olika slag, men gemensamt för dem är att vi alla behöver dem i större eller mindre utsträckning. Den primära källan till vitaminer bör alltid vara genom maten du konsumerar, men det kan vara svårt att tillgodose alla dina behov på det sättet, och det kan också bli ännu svårare om du är mycket fysiskt aktiv. Således kan dessa behov ökas, och det är här produkterna kommer in i bilden. En brist på dessa är inte bara en dålig idé, det kan också vara dåligt för hälsan, även om den moderna världen sällan ser dåliga exempel på detta. Men du är uppmärksam på din hälsa, ditt välbefinnande, att din kropp fungerar optimalt och att du får mer ut av din träning och maten du äter, då är det definitivt inte något som bör förbises. Läs mer på:

https://da.wikipedia.org/wiki/Vitamin.