Gå till innehåll

Aminosyror

Aminosyror är byggstenar som utgör proteiner och det finns 20 olika. Av 20 anses 8 vara väsentliga som vi inte kan bilda själva och varför de bör läggas till kroppen genom kosten eller i form av kosttillskott. De andra 12, som benämns icke-nödvändiga, kan kroppen själva bilda eller omvandla i levern. 

https://europepmc.org/article/MED/35782926